หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มีแหล่งท่องเที่ยวทันสมัย
มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
องค์ความรู้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 9 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
การจัดการองค์ความรู้องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเเจง [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 80  
 
องค์ความรู้ที่ได้จากเเผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 79  
 
องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 96  
 
เครือข่ายการเรียนรู้ [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 60  
 
  (1)