หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะและจรรยบรรณแก่ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เพื่อการพัฒนากลุ่มเป้าหมายทางสังคมอย่างบูรณาการ (สำหรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่น เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านสังคมสงเคราะห์) รุ่นที่ 2 [ 5 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เชิงพื้นที่ ครั้งที่ 4 [ 5 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร \"อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง รุ่นที่ 6\" [ 5 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)