หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สถิติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สถิติการให้บริการประชาชน (กองคลัง อบต.เนินแจง) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
สถิติการให้บริการประชาชน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เนินแจง) ประจำ 6 เดือน (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)2 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
สถิติการให้บริการประชาชน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เนินแจง) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
สถิติการให้บริการประชาชน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เนินแจง) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
สถิติการให้บริการประชาชน (กองช่าง อบต.เนินแจง) ประจำ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
สถิติการให้บริการประชาชน (กองคลัง อบต.เนินแจง) ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
สถิติการให้บริการประชาชน (กองคลัง อบต.เนินแจง) ประจำ 6 เดือน (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
สถิติการให้บริการประชาชน (กองคลัง อบต.เนินแจง) ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
สถิติการให้บริการประชาชน (กองคลัง อบต.เนินแจง) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
สถิติการให้บริการประชาชน (กองคลัง อบต.เนินแจง) ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)     2      3      4