หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือรับสมัครเด็ก [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
คู่มือการให้บริการ การแจ้งขุดดินและถมดิน (กองช่าง) [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
คู่มือการเบิกจ่ายเงิน กองคลัง [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
คู่มือการชำระภาษีป้าย [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
คู่มือมาตรฐานการให้บริการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (กองช่าง) [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)