หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : งานส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
    หมู่ที่ 5 ถนนอุทัยธานี - โกรกพระ ตำบลเนินแจง อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี 61000
    เบอร์โทรศัพท์ : 0-5698-1102
    โทรสาร : 0-5698-1109
 
 
การยื่นคำขอเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตต่าง ๆ เกี่ยวกับอาคาร
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
การขอรับรองการก่อสร้างอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
การขอใบแทนอนุญาตหรือใบแทนรับรอง
คำขอโอนอนุญาตฯ ตามแบบ ข.8
หนังสือแจ้งไฟฟ้าสาธารณะชำรุด
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบมาตรวัดน้ำ