หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
  วัด/สำนักสงฆ์ 3 แห่ง
 
วัดบุญลือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
วัดตานาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 
วัดเขาพะแวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
 
 
 
  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง
 
โรงเรียนวัดตานาด
 
โรงเรียนวัดเขาพะแวง
 
โรงเรียนวัดบุญลือ
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพะแวง
 
ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัดบุญลือ
 
 
 
 
  สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง
 
สถานีอนามัยเนินแจง หมู่ที่ 3
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100