หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 

นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายไพศาล อ่ำทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง