หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 

นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายไพศาล อ่ำทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง


นายกิติศักดิ์ จิรกิติศักดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางสาววชิราภรณ์ เชี่ยวธัญญกิจ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายศุภกิจ ผิวทิพากร
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวธนภรณ์ โลหะกาลก
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม