หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 

นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
หมายเลขโทรศัพท์ 0931311144
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายไพศาล อ่ำทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
หมายเลขโทรศัพท์ 0869360282


นายกิติศักดิ์ จิรกิติศักดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
หมายเลขโทรศัพท์ 0636617286


นางสาววชิราภรณ์ เชี่ยวธัญญกิจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ 0909354965


นายศุภกิจ ผิวทิพากร
ผู้อำนวยการกองช่าง
หมายเลขโทรศัพท์ 0899604988


นางสาวธนภรณ์ โลหะกาลก
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ
หมายเลขโทรศัพท์ 0835145300