หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มีแหล่งท่องเที่ยวทันสมัย
มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
   วัดเขาพะแวง  (จังหวัด อุทัยธานี)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
ชื่อสถานที่ : วัดเขาพะแวง
 
ที่ตั้ง : เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลเนินแจง อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี
 
ข้อมูล : วัดเขาพะแวง สร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2470 เดิมตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาได้มีชาวบ้านร่วมกันบริจาคที่ดินสร้างวัดแล้วย้ายเสนาสนะมาจัดสร้างใหม่ในเขตปกครองจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งวัดเขาพะแวงถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในตำบลเนินแจง
 
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

 
 
ผู้เข้าชม 844 ท่าน