หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มีแหล่งท่องเที่ยวทันสมัย
มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
ทต.หนองฉาง รับชำระค่าอุปโภคบริโภคทางอินเตอร์เน็ต   1452 0 3 ธ.ค. 2552
ทต.หนองฉาง ต้องการคนงาน ฟาร์มเลี้ยงเป็ด 6 คน    1417 0 1 ธ.ค. 2552
อบต.หนองไผ่แบน ป้ายประชาสัมพันธ์   1383 0 25 พ.ย. 2552
ทต.หนองฉาง สอบถามอัตรากำลัง   1519 3 23 พ.ย. 2552
ทต.ลานสัก สอบถามนิดนึง-ช่วยตอบที    1190 2 18 พ.ย. 2552
อบต.หนองกระทุ่ม เตือนภัยสังคม   1871 0 12 พ.ย. 2552
ทต.ลานสัก ทุกข์ของชาวชุมชน3   1090 1 9 พ.ย. 2552
อบต.หนองกระทุ่ม ทำไมจังหวัดอุทัยธานีของเราจึงไม่เปิดกรอบนักวิชาการเงินและบัญชี   1668 0 4 พ.ย. 2552
ทต.หนองฉาง แอโรบิค   1386 2 4 พ.ย. 2552
ทต.ลานสัก ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เทศบาลตำบลลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานีค่ะ   1692 8 2 พ.ย. 2552
<< หน้าแรก...     178      179      180      181     (182)     183      184      185